Resavska pećina

Resavska pećina nalazi se 20 km od Despotovca, na području Gornje Resave u istočnoj Srbiji. Stara je 80 miliona godina. Otkrivena je 1962.godine a za posetioce je otvorena 1972.godine. Duga je 4,5 km i temperatura iznosi +7°C cele godine a vlažnost vazduha varira od 80 do 100 %.

Pećina obiluje brojnim dvoranama, galerijama, kanalima, stubovima, draperijama i okamenjenim vodopadima. Na samom ulazu prisutan je pećinski nakit koji se nalazi na 485 m nadmorske visine. Nastao je rastvaranjem kalcijum karbonata, a boja zavisi od minerala kroz koji je prošla voda.

Postoje četiri dvorane: “Dvorana sraslih stubova ili kolonada” ime je dobila po stubovima koji su srasli od tavanice do poda. “Dvorani košnica” čija je tavanica prekrivena stalaktitima koji se još uvek formiraju. “Predvorja istorije” je treća dvorana i dobila je ime po tome što je u njoj nađen alat i ognjište praistorijskog čoveka. Četvrta dvorana je “Kristalna dvorana” u kojoj se nalazi pećinski nakit poznatiji kao “Stopalo slona” i “Obešena ovca”…

Resavska pećina ima status zaštićenog spomenika prirode.

Verovatno Vam se svidja i ovo...