Hotel Start 2* Krakov - 6 dana

Nalazi se u širem centru grada, na oko 3.7 km udaljenosti od centra, odnosno 20-ak min. direktne vožnje  tramvajem ili autobusom (stanica se nalazi na oko 300m od hotela). Hotel raspolaže sa 1/2, 1/3 i 1/4 sobama u okviru kojih se nalazi kupatilo, TV i radio. Dodatni kapaciteti hotela: parking, bar, recepcija 24h, lift, ostava za prtljag. Usluge: prostorije za sastanke i bankete, usluga pranja veša, menjačnica, bilet servis. Na samo 2 min. peške nalazi se hipermarket Tesco koji radi non – stop. Doručak je na bazi švedskog stola (izbor više jela – samoposluživanje).

SMEŠTAJTIP SMEŠTAJA 29.12.-03.01.
Hotel Start 2*1/4 sa doručkom110 eur
1/3 sa doručkom120 eur
1/2 sa doručkom130 eur
Cena u eur po osobi

Dan1
Beograd – Novi Sad – Mađarska – Slovačka

Sastanak grupe na dogovorenom mestu u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke uz usputna zadržavanja radi odmora, osveženja i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

Dan2
Poljska – KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Slobodno vreme za šetnju i upoznavanje grada u pratnji vodiča (brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Barbakan, Cvetna vrata, ulica Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka…). Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. Uveče fakultativni odlazak u neku od popularnih gradskih diskoteka. Noćenje.

Dan3
Krakov (Rudnik soli – fakultativno)

Dan4
Krakov (Jevrejska četvrt / Katovice – fakultativno)

Doručak. Fakultativni obilazak Jevrejske četvrti u pratnji lokalnog vodiča, a po završetku nastavak putovanja do impresivnog poljskog grada nadomak Krakova – Katovica. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče mogućnost fakultativnog odlaska na reprizu novogodišnje noći u nekoj od popularnih gradskih diskoteka. Noćenje.

Dan5
Krakov (Aušvic – fakultativno) – Poljska – Slovačka – Mađarska

Doručak. Sledi napuštanje soba. Fakultativni obilazak Aušvica, koncentracionog logora iz II svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Krakov i polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske uz pauze za odmor i osveženje.

Dan6
Srbija – Novi Sad – Beograd

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. KRAJ PROGRAMA.

U cenu uključeno

  • 3 noćenja sa doručkom u izabranom smeštaju u Krakovu
  • Prevoz turističkim autobusima (TV, DVD, audio oprema, A/C) na relacijama prema programu
  • Usluge pratioca/vodičatokom trajanja aranžmana
  • Organizaciju putovanja u celini

U cenu nije uključeno

  • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje
  • Administrativne troškove obrade rezervacije u iznosu od 290 dinara – obavezno plaćanje u agenciji
  • Fakultativne izlete
  • Individualne troškove putnika
Expand/Close
Napomene

Za osobe koje ne koriste uslugu agencijskog prevoza cena se umanjuje za 20 evra.
Navedene cene iz tabele se odnose na polazak iz Beograda i Novog Sada. Za polazak iz Niša i Kragujevca cena iz tabele se uvećava za 10 evra.
Prevoz iz Niša i Kragujevca biti organizovan u slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika – minimum 40 (proveriti u agenciji).
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja organizatora

Uslovi plaćanja

Gotovinsko plaćanje: 3.000,00 dinara prilikom rezervacije, narednih 4.000,00 dinara 10 dana od dana potpisivanja ugovora.
Putnik ostatak duga plaća u celosti ili na rate u prostorijama agencije ili na tekući račun, najkasnije 20 dana pre početka aranžmana.
Agencija obračunava sve uplate prema srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS)

Opšte napomene / Napomene u vezi smeštaja

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska kada grupa broji više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti i cena nekih sadržaja, jer isključivo zavise od politike smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, frižider, fen, Wi-Fi, TV, klima uređaj…).
Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.
Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.
OPŠTE NAPOMENE
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka grupe.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, ulaznih cena ino-partnera i objektivnih okolnosti na tržištu.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri…).
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.
U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari. Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.
Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije sa licencom 6/2011.

Možete nam poslati Upit o raspoloživosti i ostalim informacijama, u sledećem formularu.

Pročitaj i saznaj

Trenutna prognoza

Grčka - Nea Kalikratia
Ведро
07:4517:32 EET
Осећај: 4°C
Ветар: 11km/h N
Влажност: 52%
Притисак: 1036.1mbar
УВ индекс: 0
УтоСреЧет
min 2°C
11/6°C
12/5°C

Upoznaj Rodos i njegove plaže

Reklama

Скорашњи коментари